Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku ogłosił nabór na stanowisko Księgowa/y Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku.

Szanowni Państwo !!!
Uprzejmie informujemy, iż od 1 stycznia 2018 roku sprawy dotyczące koordynacji świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego będą realizowane przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

Burmistrz Prudniku ogłosił nabór na stanowisko kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku.