Od roku 2015 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje Program Wieloletni „Senior +” na lata 2015-2020 skierowany do jednostek samorządu terytorialnego (wcześnie Program „Senior-WIGOR”).

Zapraszamy do składania wniosków o świadczenia drogą elektroniczną

Złóż wniosek o świadczenie dobry start online!